Υπηρεσιες

Ανέλκυση και φιλοξενία σκαφών στις ναυπηγικές κλίνες

Μελέτη & Κατασκευή ξύλινων σκαφών

Ανακατασκευή & Αναπαλαίωση Κλασικών και Παραδοσιακών Σκαφών

Επισκευές & Συντηρήσεις

Κατασκευή Καταστρωμάτων

Κατασκευή Ιστών

Κωπηλατικές Λέμβοι

Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές

Love of the Seas

Προτυποποίηση