Κατασκευή Καταστρωμάτων

Το ξύλινο κατάστρωμα, είτε ως φέρον στοιχείο αντοχής του σκάφους, είτε ως επένδυση, είναι εκείνο που κοσμεί, τονίζει ή και βελτιώνει τις γραμμές του σκάφους. Συνδυασμένο με τις κουπαστές, τις σκάλες και άλλα ξύλινα στοιχεία προσδίδει φιλικότητα και ζεστασιά.

Λόγω του υψηλού κόστους αυτών των κατασκευών και της ολοένα μειούμενης διαθεσιμότητας της προσφιλούς ξυλείας τηκ, δίδεται μεγάλη σημασία στην μακροζωία τους. Η μακροζωία και η καλή αισθητική επιτυγχάνονται με σωστό σχεδιασμό, προσεκτική επιλογή υλικών και τήρηση υψηλών προδιαγραφών εφαρμογής και τοποθέτησης.