Προτυποποίηση

Η συνεργασία μας με την OR DESIGN μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με την κατασκευή πρωτοτύπων συσκευασιών, επίπλων και άλλων χρηστικών προϊόντων βιομηχανικού σχεδιασμού με βασικό υλικό το ξύλο.